GZ-psycholoog / Eerstelijnspsycholoog

Gezondheidszorgpsycholoog
Een gezondheidszorgpsycholoog is een aan de universiteit opgeleide psycholoog die werkzaam is in alle sectoren van de gezondheidszorg. Deze psycholoog behandelt psychische stoornissen, problemen in de levenssfeer en de psychische aspecten die samengaan met lichamelijke ziekten en invaliditeit. Hoofdtaken van de gezondheidszorgpsycholoog zijn diagnostiek en behandeling. Daarbij worden psychologische kennis en ervaring toegepast. Gezondheidszorgpsychologen zijn geregistreerd in het BIG-register van Gezondheidszorgpsychologen.

Eerstelijnspsycholoog
De eerstelijnspsycholoog is een gezondheidszorgpsycholoog die een aparte opleiding voor de eerstelijnspychologische zorg heeft gedaan en die opgenomen is in het register van de Landelijke Vereniging voor Eerstelijnspsychologen (LVE). Bij een eerstelijnspsycholoog kunt u in principe altijd terecht, ongeacht uw leeftijd, ongeacht uw persoonlijke problemen, alleen, maar bijvoorbeeld ook samen met uw partner of samen met uw kind. De wachttijden voor een intake varieren van twee tot zes weken. Na de intake kunt u direct met de behandeling starten.

Heeft u:

  • lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, rugpijn, maagpijn, of benauwdheid, waarvoor geen duidelijke medische verklaring is gevonden;
  • klachten zoals angsten, schuldgevoelens, somberheid;
  • last van dwanghandelingen of dwanggedachten;
  • problemen in relaties, thuis of daarbuiten;
  • problemen met uw werk, studie of juist vanwege werkloosheid;
  • moeilijkheden met de opvoeding van uw kinderen;
  • problemen met ouder worden?

De eerstelijnspsycholoog richt zich in de eerste plaats op het probleem. De psycholoog zal in een aantal gesprekken met u ingaan op uw problemen of klachten. Het kan zijn, dat de eerstelijnspsycholoog zelf met u aan die problemen gaat werken of dat zij in overleg met u besluit, dat het beter is u door te verwijzen. Gemiddeld zal de behandeling door de eerstelijnspsycholoog zo'n 7 a 8 sessies in beslag nemen.