Vergoeding Geestelijke Gezondheidszorg

Algemene veranderingen
Sinds 1 januari 2014 is de eerstelijnspsychologie vervangen door de BGGGZ, de basis Generalistische Geestelijke Gezondheidszorg. De tweedelijn wordt vervangen door de SGGZ, de Specialistische Geestelijke Gezondheidzorg. Op deze pagina geven wij een korte weergave van alle veranderingen. Op de site over de invoering BasisGGZ kunt u uitgebreidere informatie vinden.
Niet alle klachten en problemen worden meer vergoed door de zorgverzekeraar en er is geen eigen bijdrage meer per sessie. In tegenstelling tot de afgelopen jaren bij de eerstelijnspsycholoog, wordt de verzekerde zorg niet meer per sessie vergoed, maar er worden minuten geteld per 'zorgvraagzwaarte-product'. Dat betekent dat wij na de intake en diagnostiek met u bespreken binnen welk 'zorgzwaarte-product' uw stoornis valt. Dat betekent dat u recht heeft op de daarbij behorende aantal sessies of beter gezegd minuten.

Wat zijn zorgvraagzwaarteproducten?
De overheid heeft 4 zorgvraagzwaarteproducten samengsteld: Kort-Middel-Intensief en Chronisch. Uw psycholoog gaat, indien er sprake is van een stoornis, bekijken welk product het beste bij u past. De namen geven al aan dat Kort minder minuten zal zijn dan bijvoorbeeld Intensief. Uiteraard wordt met u overlegd welk zorgvraagzwaarteproduct het beste bij uw stoornis past.

Vergoeding van de geestelijke gezondheidszorg 
Er is vastgesteld welke zorg wel en niet meer door de zorgverzekeraar wordt vergoed. Wat wel vergoed wordt, zijn met name stoornissen als depressie, angst en persoonlijkheidsproblematiek. Heeft u wel klachten, maar vallen ze niet onder de stoornissen, dan vindt er geen vergoeding plaats. Voorbeelden van klachten, problemen en stoornissen, die niet meer vergoed worden zijn:

  • relatieproblemen
  • werkgerelateerde problemen, zoals overspannenheid of burn-out
  • rouw
  • problemen n.a.v. een lichamelijke ziekte bij uzelf of uw naasten
  • verwerkingsproblemen als ze niet vallen onder een PTSS
  • de meeste seksuele problemen
  • een fobie
  • slaapstoornissen

Uiteraard kunt u wel terecht bij ons met deze klachten, maar dan dient u zelf de rekening te betalen. U kunt de nota niet bij uw zorgverzekeraar declareren.
Als u gebruik wilt maken van uw ziektekostenverzekering voor vergoeding van uw klachten, zult u eerst naar uw huisarts moeten gaan. Deze gaat samen met u kijken of u in aanmerking komt voor verzekerde zorg. De huisarts wordt hierin vaak ondersteund door een POHGGZ (dit is een praktijkondersteuner voor de geestelijke gezondheidszorg).

Is er een vermoeden van een stoornis, dan kan uw huisarts een verwijsbrief voor een psycholoog schrijven. In dit geval wordt de zorg vergoed, na verrekening van uw eigen risico. Als u met een verwijzing van de huisarts bij de psycholoog komt, moeten wij als psycholoog alsnog een officiele diagnose stellen en dan kan het voorkomen dat u toch niet in aanmerking komt voor vergoeding, omdat er geen diagnose is of omdat u een diagnose heeft die niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. De gebruikte consulten (Zorgvraagzwaarteproduct Kort) om dit vast te stellen worden gedeclareerd via uw verzekeraar en is onderdeel van de basisverzekering. Dit bedrag wordt wel met uw eigen bijdrage verrekend. U wordt vervolgens terugverwezen naar de huisarts of u betaalt uw vervolg behandeling/begeleiding bij de psycholoog zelf.

Is er geen vermoeden van een stoornis, dan komt u niet in aanmerking voor verzekerde zorg en dan zijn er de volgende opties:

  • U kunt gewooon bij onze praktijk terecht zelf en u betaalt de zorg volledig zelf (voor meer opties zie Tarieven).
  • U krijgt ondersteuning en/of begeleiding van de POHGGZ onder verantwoordelijkheid van de huisarts of van de huisarts zelf.
  • U kunt verwezen worden naar bijvoorbeeld het Maatschappelijk Werk.

Als wij een contract met uw zorgverzekeraar hebben, dan sturen wij de rekening rechtstreeks naar de verzekeraar. Er is dan geen eigen bijdrage, wel wordt het eigen risico aangesproken. Als wij geen contract met uw verzekeraar hebben en u kunt wel in aanmerking komen voor vergoeding, dan dient u uw psycholoog per 'zorgvraagzwaarte-product' te betalen, dus niet per sessie. Een 'zorgvraagzwaarte-product' bestaat uit een aantal sessies, administratietijd en testtijd. U kunt dan de rekening indienen bij de zorgverzekeraar en u krijgt dan ongeveer 60 tot 100% van het tarief van de verzekeraar terug. De hoogte van dit percentage verschilt per zorgverzekeraar. Het beste is als u navraag doet bij uw verzekeraar hoeveel u vergoed krijgt.