Werkwijze

In het eerste gesprek legt u uw situatie, vraag of probleem voor. Aan het eind van het intakegesprek wordt ingeschat of u aan het juiste adres bent. Zo ja, dan wordt direct een vervolgafspraak met u gemaakt. Soms wordt er gebruik gemaakt van psychologische tests en online contact (E-health). Daardoor krijgt de psycholoog meer informatie over uw functioneren. Hoe komt het dat u er niet op eigen kracht uitkomt? Welke persoonlijke capaciteiten kunnen u helpen?

Soms gebeurt het dat wij toch adviseren meer gespecialiseerde hulpverlening in te schakelen. Indien u andere hulp nodig heeft dan binnen onze praktijk haalbaar is, wordt dit uitvoerig met u besproken en wordt in overleg met u gezocht naar de meest geschikte vorm van hulp.